Product

NOODLES SOUP WITH BEEF AND LEAN MEAT

Vendor: Khác

Short description:

Bún bò giò nạc of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: thịt bò, thịt heo, giò heo nạc, chả cua, huyết heo, chả thẻ, sợi bún...

68,000₫
* Orders must be valid for at least 50,000 VND

Bún bò giò nạc of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: thịt bò, thịt heo, giò heo nạc, chả cua, huyết heo, chả thẻ, sợi bún lớn và nước lèo bún bò


Related products