Product

NOODLES WITH CRAB PASTE

Vendor: Khác

Short description:

Bún bò chả cua of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: chả cua, huyết heo, sợi bún lớn và nước lèo bún bò

65,000₫
* Orders must be valid for at least 50,000 VND

Bún bò chả cua of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: chả cua, huyết heo, sợi bún lớn và nước lèo bún bòRelated products