Product

RICE STEAMED IN LOTUS LEAF

Vendor: Khác

Short description:

Cơm lá sen of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: Nhân hoàng bào và trứng gà

75,000₫
* Orders must be valid for at least 50,000 VND

Cơm lá sen of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: Nhân hoàng bào và trứng gàRelated products