Product

SPECIAL NOODLES SOUP WITH BEEF SHANK

Vendor: Khác

Short description:

Bún bò tái đặc biệt of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: Thịt bò, thịt bò tái ướp, chả cua, chả thẻ, huyết heo, sợi bún...

72,000₫
* Orders must be valid for at least 50,000 VND

Bún bò tái đặc biệt of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: Thịt bò, thịt bò tái ướp, chả cua, chả thẻ, huyết heo, sợi bún lớn và nước lèo bún bò


Related products