Product

RICE NOODLE SOUP WITH CLAMS AND BABY CLAMS

Vendor: Khác

Short description:

Bún nghêu hến of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: nước bún nghêu, sợi bún nhỏ và rau mì quảng

58,000₫
* Orders must be valid for at least 50,000 VND

Bún nghêu hến of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: nước bún nghêu, sợi bún nhỏ và rau mì quảngRelated products