Tất cả bài viết

[HUYVIETNAM] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN - CÔNG NỢ - NGÂN HÀNG

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN - CÔNG NỢ - NGÂN HÀNGCông ty TNHH CBTP HUY VIETNAM tuyển dụng vị trí: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN - CÔNG NỢ - NGÂN HÀNG (SL: 2)1. Mô tả Công việc- Báo...

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢCông ty TNHH CBTP HUY VIETNAM tuyển dụng vị trí: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ (SL: 1)1. Mô tả Công việc- Kiểm tra chứng từ nhập kho trên hệ thống, thánh toán công nợ...

KẾ TOÁN KHO KHU VỰC ĐÀ NẴNGCông ty TNHH Nhà hàng Món Huế tuyển dụng vị trí: Kế toán Kho Khu vực Đà Nẵng (SL: 1)1. Mô tả Công việc- Nhập xuất kho NVL, CCDC, Hàng hóa,…cho BTT và chi...

KẾ TOÁN TỔNG HỢP KHU VỰC ĐÀ NẴNGCông ty TNHH Nhà hàng Món Huế tuyển dụng vị trí: Kế toán Tổng hợp Khu vực Đà Nẵng (SL: 1)1. Mô tả Công việc- Kiểm tra doanh thu, chi phí SX, chi...

Video về ẩm thực Nhà hàng Món Huế

Fanpage FACEBOOK

từ khóa