Tất cả bài viết

[HUYVIETNAM] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN - CÔNG NỢ - NGÂN HÀNG

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN - CÔNG NỢ - NGÂN HÀNGCông ty TNHH CBTP HUY VIETNAM tuyển dụng vị trí: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN - CÔNG NỢ - NGÂN HÀNG (SL: 2)1. Mô tả Công việc- Báo...

NHÂN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘCông ty TNHH CBTP HUY VIETNAM tuyển dụng vị trí: NHÂN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ (SL: 2)1. Mô tả Công việc- Báo cáo công việc cho Trưởng Bộ phận Kiểm toán Nội bộ;- Ra...

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢCông ty TNHH CBTP HUY VIETNAM tuyển dụng vị trí: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ (SL: 1)1. Mô tả Công việc- Kiểm tra chứng từ nhập kho trên hệ thống, thánh toán công nợ...

KẾ TOÁN DOANH THUCông ty TNHH CBTP HUY VIETNAM tuyển dụng vị trí: Kế toán Doanh thu (SL: 1)1. Mô tả Công việc- Kiểm tra bill bán hàng, theo dõi tiền chi nhánh báo cáo, nộp về;- Xuất hóa đơn tài...

Video về ẩm thực Nhà hàng Món Huế

Fanpage FACEBOOK

từ khóa