Sắp xếp theo:

Vegetarian Stewed Beef Soup

Nhà cung cấp: Khác

65,000₫

Vegetarian Phở

Nhà cung cấp: Khác

60,000₫

BÒ KHO CHAY

Nhà cung cấp: Khác

65,000₫

PHỞ CHAY

Nhà cung cấp: Khác

60,000₫

RICE NOODLES SOUP WITH FISH PASTE

Nhà cung cấp: Khác

62,000₫

BÚN CHẢ CÁ

Nhà cung cấp: Khác

62,000₫

HOUSE NOODLES SOUP WITH CHIVES

Nhà cung cấp: Khác

58,000₫