####

Địa chỉ: 30 Bờ Bao Tân Thắng - P. Tân Sơn Nhất - Q. Tân Phú.

Email: cnaeonmall1@huyvietnam.com

Số điện thoại: 028 71066618

###