####

Địa chỉ: 65 Xã Đàn - Q.Đống Đa - Hà Nội

Email: cnxadan65@huyvietnam.com

Số điện thoại: 024 7106.6607

###