Hải Phòng: 116 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Tp Hải Phòng

Địa chỉ: 116 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Tp Hải Phòng.

Email: cntohieu116hp@huyvietnam.com

Số điện thoại: 024 710 666 24