Bắc Từ Liêm Goldmark City 202 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

####

Địa chỉ: Goldmark City – 202 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Email: cngoldmarkhtm@huyvietnam.com

Số điện thoại: 024 7106 6625

###