Nam Từ Liêm B005, Tháp The Manor, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình I, Hà Nội

####

Địa chỉ: B005, Tháp The Manor, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình I, Hà Nội

Email: cnthemanorhn@huyvietnam.com 

Số điện thoại: 024 7106 6630

###