Quận Tân Bình: G06 D26 Ga Quốc Nội ( Phố Chợ), Sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất, Q. Tân Bình

####

Địa chỉ: G06 D26 Ga Quốc Nội ( Phố Chợ), Sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất, Q. Tân Bình

Email: cntsnquocnoi@huyvietnam.com

Số điện thoại: 028 7106 6612

####