####

Địa chỉ: 10 Đường 3 Tháng 2 - P.12 - Q.10.

Email: cnbathanghai10@huyvietnam.com

Số điện thoại: 028 71066633

###