CƠM ÂM PHỦ CHAY

50.000

Cơm âm phủ chay của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: cơm và nhân chay.

Cơm âm phủ chay
CƠM ÂM PHỦ CHAY

50.000

Danh mục: