GỎI TRÁI VẢ CHAY

52.000

Gỏi trái vả chay của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Vả luộc, gỏi chay, bánh đa và mắm chay.

Gỏi trái vả chay
GỎI TRÁI VẢ CHAY

52.000

Danh mục: