BÁNH CUỐN HẾN

48.000

Bánh cuốn hến của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Nhân cuốn hến, bánh ướt xấp và mắm chua ngọt.

Description

Bánh cuốn hến của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Nhân cuốn hến, bánh ướt xấp và mắm chua ngọt.