BÁNH CUỐN TÔM CHUA

42.000

Bánh cuốn tôm chua của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Tôm chua, bánh cuốn lớn, thịt luộc, bánh ướt xấp, tương khoai lang và…

Description

Bánh cuốn tôm chua của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Tôm chua, bánh cuốn lớn, thịt luộc, bánh ướt xấp, tương khoai lang và sợi bún lớn