CHÁO HẾN

55.000

Cháo hến của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: hến và cháo trắng.

Description

Cháo hến của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: hến và cháo trắng.