CHÈ HẠT SEN

25.000

Nguyên liệu chính làm Chè Hạt Sen ở Nhà Hàng Món Huế là: Hạt sen tươi, đường phèn và dừa nạo.

Chè hạt sen
CHÈ HẠT SEN

25.000

Danh mục: