MÌ QUẢNG CHAY

50.000

Mì quảng chay của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Nước mì quảng chay, nhân chay và sợi mì quảng.

Mì quảng chay
MÌ QUẢNG CHAY

50.000

Danh mục: