BÁNH CANH CÁ LÓC

60.000

Bánh canh cá lóc của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Cá lóc, nước cá lóc và sợi bánh canh.

Description

Bánh canh cá lóc của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Cá lóc, nước cá lóc và sợi bánh canh.