BÁNH THẬP CẨM

62.000

Bánh thập cẩm của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: bánh lọc, bánh nậm, chả thẻ, tôm cháy, da heo chiên, tương đậu và mắm…

Description

Bánh thập cẩm của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: bánh lọc, bánh nậm, chả thẻ, tôm cháy, da heo chiên, tương đậu và mắm bèo.