CHẠO TÔM CUỐN BÁNH TRÁNG

120.000

Chạo tôm cuốn bánh tráng của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Chạo tôm, bánh tráng xấp nhỏ, bánh bía và tương đậu.

Chạo tôm cuốn bánh tráng
CHẠO TÔM CUỐN BÁNH TRÁNG

120.000

Danh mục: