TRÉ

29.000

Tré của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Tré

Description

Tré của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Tré