GỎI TRÁI VẢ

65.000

Gỏi trái vả của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Vả luộc, tôm luộc, thịt luộc và bánh đa

Description

Gỏi trái vả của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Vả luộc, tôm luộc, thịt luộc và bánh đa