NEM NƯỚNG CUỐN BÁNH TRÁNG

78.000

Nem nướng cuốn bánh tráng của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Nem nướng, bánh tráng xấp nhỏ và tương đậu.

Description

Nem nướng cuốn bánh tráng của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Nem nướng, bánh tráng xấp nhỏ và tương đậu.