CUỐN NHÍP

45.000

Cuốn nhíp chay của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Thịt luộc, tôm luộc và trứng gà, tương đậu.

Description

Cuốn nhíp chay của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Thịt luộc, tôm luộc và trứng gà, tương đậu.