Hà Nội: 130 NGUYỄN KHÁNH TOÀN - 130 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, VN