Tp HCM: 191 PHAN XÍCH LONG - 191 Phan Xích Long, P. 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, VN