Product

IMPERIAL FRIED CHICKEN RICE STEAM

Vendor: Khác

Short description:

Cơm đùi gà cung Đình của Nhà hàng món huế được làm từ những nguyên liệu chính gồm: Đùi gà và Trứng gà.

95,000₫
* Orders must be valid for at least 50,000 VND

Cơm đùi gà cung Đình của Nhà hàng món huế được làm từ những nguyên liệu chính gồm: Đùi gà và Trứng gà.

Related products