Product

HUE VEGETARIAN STEAMED RICE PANCAKES

Vendor: Khác

Short description:

Bánh bèo chay of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: Nhân bèo chay, mắm chay và bánh bèo.

39,000₫
* Orders must be valid for at least 50,000 VND

Bánh bèo chay of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: Nhân bèo chay, mắm chay và bánh bèo.

Related products