Tp HCM: 72 (G43) Nguyễn Thị Thập, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

####

Địa chỉ: 72 (G43) Nguyễn Thị Thập, P. Tân Hưng, Q.7

Email: cnnguyenthithap@huyvietnam.com

Số điện thoại: 028 7106 6672

###

Khu vực